Kodeks karny nie zawiera przepisów, które bezpośrednio odnoszą się do pojęcia błędu medycznego, niemniej jednak lekarze nadal mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Nie można bowiem zapominać, że prawo do ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, chronionym przez art. 68 Konstytucji.

Na podstawie przepisów Kodeksu karnego lekarze mogą podlegać zarówno karze grzywny, jak i ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Oto artykuły, z których najczęściej wyciągane są konsekwencje wobec osób, którzy dopuścili się błędów w sztuce medycznej:

  • Art.  155  [Nieumyślne spowodowanie śmierci]
  • Art.  156 [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]
  • Art.  157  [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu]
  • Art.  157a [Uszczerbek na zdrowiu dziecka poczętego]
  • Art. 160 [Narażenie na niebezpieczeństwo]

Co ważne, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2019 r. aby wykazać odpowiedzialność lekarza na podstawie art. 160 Kodeksu karnego konieczne jest zaistnienie 3 przesłanek:

  • stwierdzenie wystąpienia błędu diagnostycznego,
  • istnienie związku przyczynowego pomiędzy błędem diagnostycznym a stanem narażenia,
  • możliwość przypisania błędu do konkretnej osoby.

Podstawy prawne

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2019 r. o sygn. akt III KK 212/18

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny