Kwestia kar za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe została uregulowana w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 22 § 1 mogą to być:

  • grzywna w stawkach dziennych,
  • kara ograniczenia wolności,
  • kara pozbawienia wolności.

Najczęstszą karą jest grzywna, którą wymierza się w stawkach dziennych. Orzekając w tej kwestii sąd określa liczbę stawek oraz ich wysokość. Co do zasady najniższa możliwa liczba stawek to 10, a najwyższa 720. Jeżeli chodzi zaś o wysokość jednej stawki dziennej, to nie może być ona niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. Ponadto, ustalając ją, sąd powinien wziąć pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Od stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wyniesie 4242 zł, a zatem:

  • minimalna wysokość jednej stawki dziennej = 141,4 zł (1/30*4242 zł)
  • maksymalna wysokość jednej stawki dziennej = 56 560 zł (400*141,4 zł)
  • minimalna wysokość grzywny = 1414 zł (10*141,4 zł)
  • maksymalna wysokość grzywny = 40 723 200 zł (720*56 560 zł)

W przypadku nałożenia kary pozbawienia wolności, minimalny wymiar kary wynosi 5 dni, a maksymalny 5 lat.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy