Katowice to jedno z największych polskich miast, w którym obecnie mieszka blisko 300 000 osób. Dzięki roli, jaką odegrały w transformacji przemysłowej naszego kraju, przeszły do historii jako kluczowy ośrodek gospodarczy i biznesowy. Obecnie miejsce to przeżywa odrodzenie i z roku na rok przyciąga coraz więcej ludzi i przedsiębiorstw. W miarę wzrostu liczby ludności rośnie liczba spraw rozpatrywanych w sądach w Katowicach.

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o sądach w Katowicach.

Jakie sądy znajdują się w Katowicach?

Poniżej przedstawiamy pełną listę sądów z siedzibą w Katowicach:

 • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
 • Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
 • Sąd Okręgowy w Katowicach
 • Sąd Apelacyjny w Katowicach

Do jakiego sądu powinieneś się udać?

Organizacja systemu sądownictwa w Polsce jest dość skomplikowana, przez co czasami trudno jest się zorientować, do którego sądu powinniśmy się udać. Dlatego też zamieściliśmy krótki przegląd struktury sądowniczej w naszym kraju.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe są sądami pierwszej instancji i to właśnie do tych sądów wpływa najwięcej pism procesowych, ponieważ rozpatrują one wszystkie sprawy powszechne, które nie są zastrzeżone dla sądów wyższej instancji. W polskim systemie sądownictwa są one podzielone na wydziały:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Ksiąg Wieczystych

W zależności od potrzeb danego obszaru liczba wydziałów może być ograniczona.

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe są sądami zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Rozpatrują apelacje od podległych im sądów rejonowych, a także sprawy zastrzeżone wyłącznie dla sądów wyższej instancji. Jeśli chodzi o ich strukturę, są one podzielone na wydziały, podobnie jak sądy rejonowe:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Cywilny Odwoławczy
 • Wydział Karny
 • Wydział Karny Odwoławczy
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Penitencjarny
 • Wydział Wizytacyjny
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Gospodarczy Odwoławczy
 • Wydział Cywilny Rodzinny

Sądy rozpatrujące apelacje od wyroków sądów okręgowych to sądy apelacyjne.

Sądy apelacyjne

Sądy apelacyjne to sądy wyłącznie drugiej instancji, które rozpatrują apelacje od podległych im sądów okręgowych. Ich struktura organizacyjna dzieli się zwykle na:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Wizytacji
 • Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne są częścią państwowego wymiaru sprawiedliwości i sprawują funkcję kontrolną nad organami administracji publicznej w danym województwie. Dzielą się one na sądy wojewódzkie oraz na Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie.

Co musisz wiedzieć o sądach w Katowicach?

Jeśli wybierasz się do któregokolwiek z sądów w Katowicach, tutaj znajdziesz wszystkie podstawowe informacje na ich temat.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Pion Karny

Pion Cywilny

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Jeśli nadal nie wiesz, do którego sądu w Katowicach powinieneś się udać, koniecznie skontaktuj się z prawnikiem za pośrednictwem Legavi i dowiedz się, która instytucja jest odpowiednia do rozpatrzenia Twojej sprawy.