Warszawa to nie tylko stolica Polski, ale także kulturalne, gospodarcze i polityczne centrum kraju. Każdego roku przyjeżdżają do niej masy turystów, jak również nowi mieszkańcy, którzy pragną skorzystać z dostępnych tam szans i możliwości. Obecnie mieszka tam prawie 2 miliony osób, co sprawia, że lokalne sądy zawsze działają na pełnych obrotach. Jeżeli Ty również borykasz się z jakimś problemem i musisz udać się do tego typu instytucji, to trafiłeś we właściwe miejsce.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o sądach w Warszawie.

Jakie sądy znajdują się w Warszawie?

Na początek warto podsumować wszystkie tego typu instytucje znajdujące się w Warszawie. Poniżej znajduje się lista wszystkich sądów z siedzibą w stolicy.

 • Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

Warszawa jest miastem z największą liczbą sądów w całym kraju, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że jest to stolica naszego kraju. Niemniej jednak może to powodować trudności, jeśli nie masz pewności, do którego z nich powinieneś się udać ze swoją sprawą. Dlatego przygotowaliśmy małe podsumowanie systemu sądowego, aby pomóc ci zorientować się, jak to działa.

Do jakiego sądu powinieneś się udać?

Polski system sądownictwa jest dość skomplikowany. Oto krótkie wyjaśnienie, jak działa i na jakie instytucje jest podzielony.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe należą do sądów pierwszej instancji i orzekają w zdecydowanej większości spraw powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższej instancji:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Ksiąg Wieczystych

Należy jednak pamiętać, że liczba oddziałów w danym sądzie rejonowym jest całkowicie zależna od zapotrzebowania w regionie.

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe należą zarówno do grupy sądów pierwszej, jak i drugiej instancji. Rozpatrują apelacje od podległych im sądów rejonowych, oraz orzekają w sprawach zastrzeżonych wyłącznie dla sądów wyższej instancji. Jeśli chodzi o ich strukturę, to również są one podzielone na wydziały:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Cywilny Odwoławczy
 • Wydział Karny
 • Wydział Karny Odwoławczy
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Penitencjarny
 • Wydział Wizytacyjny
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Gospodarczy Odwoławczy
 • Wydział Cywilny Rodzinny

Wszystkie zastrzeżenia do wyroków sądów okręgowych są rozpatrywane przez sądy apelacyjne.

Sądy apelacyjne

Sądy apelacyjne to sądy drugiej instancji, do których spływają apelacje od wyroków podległych im sądów okręgowych. Co do zasady, są one podzielone na:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Wizytacji
 • Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne są kluczowym elementem systemu administracji publicznej, ponieważ sprawują nadzór nad najważniejszymi instytucjami w naszym kraju. Jedynym organem wyższej instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny zlokalizowany właśnie w Warszawie.

 •  

Co musisz wiedzieć o sądach w Warszawie?

Oto wszystkie informacje, które powinieneś wiedzieć o sądach w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 • Adres: al. Ogrodowa 51 A, 00-873 Warszawa
 • E-mail: [email protected] 
 • Telefon: +48 22 501 99 00
 • Strona WWW: mokotow.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

 • Adres: al. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
 • E-mail[email protected]
 • Telefon: +48 22 553 90 00
 • Strona WWW: warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

 • Adres: al. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 22 328 60 00
 • Strona WWW: warszawa-wola.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

 • Adres: al. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 22 328 60 00
 • Strona WWW: warszawa-zoliborz.sr.gov.pl

Jeśli nadal nie wiesz, do którego sądu w Warszawie powinieneś się udać, koniecznie zadaj pytanie na Legavi i dowiedz się, która instytucja jest odpowiednia do rozpatrzenia Twojej sprawy.