Zasady opodatkowania spadków zostały określone w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z jej brzmieniem, dzieci spadkodawcy są zwolnione z obowiązku podatkowego, bez względu na wartość majątku nabytego w drodze dziedziczenia. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest jednak, co do zasady, zgłoszenie nabycia spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego to nabycie.

Gdyby zdarzyło się, że dzieci w ogóle nie dopełnią obowiązku zgłoszenia spadku po rodzicach, wówczas będą podlegały tradycyjnym zasadom opodatkowania. To znaczy, że będą rozliczać się z Urzędem Skarbowym jako członkowie pierwszej grupy podatkowej.

Jaka jest wysokość podatku dla pierwszej grupy podatkowej?

Osoby z pierwszej grupy są zobowiązane do zapłaty podatku od spadków i darowizn o ile wartość nabytego majątku przekroczy kwotę wolną od podatku, która w tym przypadku wynosi 36 120 zł. W takiej sytuacji wysokość podatku obliczana jest od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku i wynosi:

  • poniżej 11 833 – 3% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku
  • od 11 833 do 23 665 – 355 zł + 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł
  • powyżej 23 665 – 946 zł 60 gr + 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn