Procedura odzyskania zabranego prawa jazdy różni się w zależności od tego, czy dokument został zabrany na okres krótszy czy dłuższy niż rok. Jest to jedna z najczęściej podnoszonych kwestii w kontekście spraw z zakresu ruchu drogowego.

Odebranie prawa jazdy zabranego na krócej niż rok

 1. Sprawdź, czy posiadasz ważne badania lekarskie, a jeśli nie, udaj się do lekarza, aby je uzyskać.
 2. Zapłać za zwrot prawa jazdy w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu ( w celu ustalenia odpowiedniej metody skontaktuj się bezpośrednio z właściwym urzędem).
 3. Zbierz wszystkie wymagane dokumenty:
  • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zwrot prawa jazdy,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • orzeczenie psychologiczne.
 4. Wniosek wraz z dokumentami dostarcz osobiście lub wyślij pocztą do:
  • urzędu miasta, w którym mieszkasz – jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
  • urzędu dzielnicy, w której mieszkasz – jeśli mieszkasz w Warszawie,
  • do starostwa powiatu, w którym mieszkasz.

Jeśli Twoje prawo jazdy i badania lekarskie są nadal ważne, prawdopodobnie będziesz mógł otrzymać dokument od ręki. W przeciwnym razie czas oczekiwania wynosi do 7 dni.

Odzyskanie prawa jazdy zabranego na dłużej niż rok

Jeżeli prawo jazdy zostało zabrane na okres dłuższy niż 12 miesięcy, jego odzyskanie jest z reguły bardziej pracochłonne, ponieważ uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Oznacza to, że osoba, która utraciła uprawnienia, musi ponownie przystąpić zarówno do teoretycznego, jak i praktycznego egzaminu państwowego i uzyskać pozytywny wynik, potwierdzający jej zdolność do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Chcąc zatem odzyskać prawo jazdy, które zostało zabrane na dłużej niż rok, najlepiej zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania danej osoby.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami