Według statystyk co trzeci Polak doświadcza lub doświadczył przemocy domowej, jednakże większość ofiar wciąż nie wie, co zrobić w takiej sytuacji. Presja społeczna połączona ze strachem przed oprawcą często sprawia, że poszkodowani decydują się milczeć, co jest najgorszym z możliwych rozwiązań.

Tutaj dowiesz się, co zrobić, jeśli Ty lub Twoja bliska osoba jesteście ofiarami przemocy w rodzinie.

Kroki do podjęcia przez ofiary przemocy domowej

Przede wszystkim ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że przemoc domowa może obejmować nie tylko przemoc fizyczną, ale także chociażby przemoc psychiczną lub seksualną. Wbrew powszechnemu przekonaniu, każde działanie lub brak działania, które ma na celu wyrządzenie komuś krzywdy lub cierpienia, może zostać sklasyfikowane jako przemoc.

Jeżeli dana osoba doświadcza przemocy domowej, powinna jak najszybciej zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb ratunkowych lub organizacji społecznych. Są to przede wszystkim:

  • Policja – 997 lub 112
  • Niebieska Linia – 800 120 002

Policję należy wezwać zawsze gdy czujemy, że nasze bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo naszych bliskich jest zagrożone. Służby te mają bowiem obowiązek zająć się takim przypadkiem i w zależności od okoliczności mogą wszcząć procedurę założenia niebieskiej karty. Z kolei kontakt z Niebieską Linią zalecany jest przede wszystkim w celu zasięgnięcia porady i ustalenia, jakie kroki należy podjąć w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że NIE jest to numer alarmowy.

Ofiarom przemocy zaleca się również skorzystanie z pomocy psychologa i, w razie potrzeby, prawnika. Wiele organizacji społecznych oferuje takie usługi pro bono, dzięki czemu ofiary mogą z nich skorzystać niezależnie od sytuacji finansowej, w jakiej się znajdują. Psycholog zadba o zdrowie psychiczne ofiary, a prawnik doradzi jej w kwestii możliwych działań prawnych.

Tutaj znajduje się lista organizacji, które mogą zaoferować pomoc ofiarom przemocy domowej:

  • Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia
  • Ośrodki Interwencji Kryzysowej
  • Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks
  • Fundacja ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom”
  • Fundacja Centrum Praw Kobiet
  • Aplikacja Mobilna „Twój Parasol”

Należy również pamiętać, że oprócz organizacji działających na terenie całego kraju, każde województwo posiada również swoje lokalne ośrodki wsparcia, które będą w stanie udzielić pomocy ofiarom przemocy tak szybko, jak to możliwe.