Rozwód za porozumieniem stron to inaczej rozwód bez orzekania o winie. Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd orzekając rozwód orzeka również o winie jednego lub obojga małżonków. Istnieje jednak możliwość, że na zgodny wniosek obu stron odstąpi od tej czynności. Wówczas konsekwencje będą takie, jakby ani mąż, ani żona nie ponosili odpowiedzialności za rozkład pożycia.

Co do zasady, postępowanie o rozwód za porozumieniem stron jest znacznie mniej czasochłonne i mniej stresujące, gdyż nie wymaga przeprowadzania szczegółowego postępowania wewnętrznego. Zazwyczaj małżonkowie, którzy biorą w nim udział, rozstali się w stosunkowo dobrych relacjach i są w stanie dojść do porozumienia nie tylko w kwestii winy, ale także w takich kwestiach jak wykonywanie władzy rodzicielskiej, alimenty czy podział majątku. Sąd musi jedynie wysłuchać obojga i ocenić, czy faktycznie więzi małżeńskie między nimi ustały.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy