Obowiązek alimentacyjny ciąży najczęściej na rodzicach. Jego celem jest zapewnienie dzieciom wsparcia poprzez dostarczanie środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków wychowania. Prawo przewiduje jednak pewne sytuacje, w których może dojść do uchylenia obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Mianowicie:

  • gdy są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem i np. powodują życie w niedostatku,
  • jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się,
  • gdy dochody z majątku dziecka są wystarczające, aby mogło się ono samodzielnie utrzymać,
  • jeśli dziecko pracuje i otrzymuje wynagrodzenie, które pozwala mu na samodzielne utrzymanie się.

Bardzo często decydującym czynnikiem jest to, czy pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę w szkole po ukończeniu 18 roku życia i czy faktycznie wykazuje chęć dalszej edukacji. Jeśli bowiem syn lub córka podejmą studia, ale nie będą wypełniać związanych z tym obowiązków, sąd może uznać, że nie dokładają oni starań w celu usamodzielnienia się. Tym samym ich prawo do alimentów wygaśnie. Ponadto, jeśli możliwości zarobkowe rodzica znacznie się zmniejszą (np. z powodu ciężkiej choroby) i płacenie alimentów spowoduje dla niego nadmierne trudności, wówczas prawo również przewiduje możliwość uchylenia tego obowiązku.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy