Obowiązek alimentacyjny ma na celu zapewnienie uprawnionemu środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków wychowania. Najczęściej jest on nakładany na rodziców, którzy są zobowiązani do finansowego wspierania swoich dzieci. W Polsce duży odsetek z nich stanowią ojcowie. Ważne jest jednak, aby zdać sobie sprawę, że z alimentów wynikają nie tylko obowiązki, ale także prawa.

Do podstawowych praw ojca płacącego alimenty należą:

  • prawo wniesienia pozwu o obniżenie alimentów,
  • prawo wniesienia pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • zaprzestanie płacenia świadczeń alimentacyjnych w sytuacjach określonych w kodeksie.

Wniesienie pozwu będzie wymagało podania odpowiedniego uzasadnienia. Przesłanką do obniżenia wysokości alimentów może być zmniejszenie potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych zobowiązanego. Z kolei podstawą do uchylenia obowiązku alimentacyjnego może być to, że zasądzone alimenty prowadzą do nadmiernego uszczerbku lub są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że każdy ojciec ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, chyba że sąd opiekuńczy orzekł inaczej. Kwestia ta nie jest jednak związana, ani nie wynika z obowiązku alimentacyjnego.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy