Radca prawny Joanna Manuszewska

Joanna ManuszewskaRadca prawny

Umów spotkanie
Wyślij wiadomość
O mnie

Nazywam się Joanna Manuszewska. Jestem radcą prawnym. Zawód swój wykonuję od 2006 r. Świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i na rzecz podmiotów gospodarczych. Nadto, sprawuje obsługę prawną jednostek organizacyjnych wojska i Służby Więziennej oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W ramach swojej działalności oferuję udzielanie porad prawnych, zastępstwo w postępowaniach przed mediatorem, w postępowaniach sądowych, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej. Zajmuję się w prawem cywilnym, w tym prawem spadkowym, prawem rodzinnym, prawem pracy oraz prawem zamówień publicznych. Posiadam doświadczenie w sprawach dotyczących sądowej i pozasądowej windykacji należności. Uczestniczę w negocjowaniu warunków umów. Zajmuję się sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń za szkody wywołane wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami w pracy i na roli, błędami medycznymi, a także szkodami związanymi z naruszeniem dóbr osobistych. W sprawach dotyczących spadkobrania zapewniam pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, jego działem, sprawami związanymi z wypłatą zachowku oraz sprawami dotyczącymi niegodności dziedziczenia. Posiadam duże doświadczenie w sprawach związanych z rozwodami i separacją oraz sprawami, które są z tym związane, tj. alimentami, ustaleniem kontaktów z dziećmi oraz władzą rodzicielską. Zajmuję się także sprawami związanymi z podziałem majątku wspólnego. W sprawach z zakresu prawa pracy posiadam praktykę w sprawach, które dotyczą czasu pracy, w tym czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych przy pracy zmianowej i pracowników niepełnosprawnych. Zajmuję się sprawami związanymi z urlopami, wynagrodzeniem za pracę, w tym dochodzeniem wynagrodzenia od niewypłacalnego pracodawcy. Byłam członkiem komisji dyscyplinarnej w sprawach postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w służbie cywilnej. Posiadam duże doświadczenie w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zajmuję się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku dyskryminacji i mobbingu. Zapewniam obsługę prawną w przedmiocie organizacji pracy opracowując akty wewnętrzne pracodawcy, jak np. regulaminy, zarządzenia, decyzje. W sprawach dotyczących zamówień publicznych zajmuję się analizą dokumentów przetargowych pod względem zgodności z prawem, udzielaniem odpowiedzi na zapytania prawne. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe systematycznie uczestnicząc w szkoleniach. W 2015 r. ukończyłam studia podyplomowe z Prawa zamówień publicznych. Udzielam pomocy prawnej pro bono do, tj. świadczę nieodpłatną pomoc prawną na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz uczestniczę w akcjach "Niebieski Parasol".

Specjalizacje
Postępowania koncyliacyjne
Prawo wojskowe
Prawo zamówień publicznych
Umów spotkanie

Wybierz datę i adres wizyty

Grunwaldzka 229/12, Bydgoszcz
Konsultacja Wstępna (15 min) — 0 zł
Dziś13.04
Jutro14.04
pon.15.04
wt.16.04
Umów spotkanie